Traject

Het traject op Heemsteeds grondgebied...vanaf 1 Mei 1927 deels Haarlems grondgebied geworden - de oude grens van Heemstede en Haarlem was ten noorden spoorwegovergang Pijlslaan.
Beschrijving volgt de witte kilometreringsbordjes langs het spoor, wit van kleur en rechthoekig en om de 500 meter hangt er ook zo'n bordje aan een paal van de bovenleidingsmasten..makkelijk voor de machinist van de trein. Het 0-punt van de Oude Lijn zoals de spoorlijn in de volksmond heet is bij een bepaald punt bij het Westerpark te Amsterdam. Het gaat te ver om dat hier allemaal uit te leggen het hoe en waarom, aanbevelenswaard is het boek van Station Haarlem uit 2006 van Klaas van Giffen.
Beschrijving van traject volgt bovenstaand boek en is een vrije interpretatie van die tekst als zodanig. We lopen denkbeeldig langs het spoor van noord naar zuid... niet letterlijk doen, ten strengste verboden !


Leidsche Courant 23/04/1929 (bron: HUA) [Had-1101]


KM-19,547 Woning nr-27, gemaakt van hout en stamt uit 1882.

KM-19,800 Overweg Pijlslaan. Met Blokpost HG (Haarlem Goederen) -II rechts voor de overweg en in 1956 vervangen voor een moderner Blokpost, die nieuwe stond links voorbij de overweg. Post opgeheven in 1975.

KM-20,360 Overpad Munterslaan. Met baanverlegging naar het oosten en omhoogbrengen van het spoor in 1958 was hier nog niet meteen een fietstunneltje, die kwam er pas in 1962.


KM-20,650 Spoorviaduct over de Westelijke Randweg. Dit zijn 4 stalen bruggen van elk 11 meter lang en rusten op een betonnen front van architect Koen van der Gaast en lijken als 2 druppels water op de betonnen fronten onder het spoorviaduct van station Heemstede-Aerdenhout en komen dus uit 1957/1958.
In het weekend van 17 en 18 September 2011 werd het spoorviaduct over de Westelijke Randweg te Haarlem vervangen...onder regenachtige omstandigheden (vooral op zaterdag de 17e) ,hierbij een compilatie van webcambeelden van ProRail die het hele werk samenvat in krap 2 minuten inclusief muziek. Spoorviaduct van oorsprong uit 1958 en is na deze vernieuwing wel een stuk stiller geworden volgens omwonenden.
Compilatie van Prorail

KM-20,842 Tramviaduct, enkelsporig en met bovenleiding van de ENET, geopend op 3 Juni 1899 en gesloopt tbv baanverhoging in September 1957.

KM-21,100 Dubbele wachterswoning nr-28 uit ??? (links van het spoor) en gesloopt in 1957 tbv baanverhoging nieuw station. Blokpost uit 1911 net voor de overweg rechts en is in 1956 vervangen door houten exemplaar en in voorjaar 1958 gesloopt.

KM-21,128 Overweg Zandvoortschelaan, zie beschrijving eerste haltegebouw en ook 2e haltegebouw het hoofdstuk genaamd Haltegbouw.

KM-21,334 Dubbele vaste brug over de Houtvaart, in 1958 vervangen door een gemetseld exemplaar.

KM-21,757 Particulier overpad met klaphekken. In de volksmond heet deze halfverharde straat het Laantje van Alverna maar heet officieel Leidsevaart. Deze straat gaat naar het klooster St. Franciscus Alverna en heeft als adres Boekenroodeweg 9...en staat dus op grondgebied van Bloemendaal. Volledigheidshalve is dit het Moederhuis van de Nederlandse provincie van de Congregatie Zusters Franciscanessen in Nederland. Zie ook www.alverna.net voor allerlei informatie.

   
Klaas van Giffen beiden de bron/HUA.

Een onbewaakte overweg die lange tijd een breed grijs klaphek heeft gekend maar ongeveer in 2009 is voorzien van een groen hekwerk.

KM-22,300 Dubbele wachterswoning nr-29, links van de spoorlijn, gesloopt ???

KM-22,450 Overpad.

KM-22,600 Particulier overpad.

KM-22,758 Wissel met zijspoor naar links tbv Amsterdamsche Waterleiding/oude pompstation periode 1899-1906.

KM-22,780 Overpad.

KM-22,860 Overpad.

KM-23,000 Overpad.

KM-23,080 Woning nr-29-A.

KM-23,150 Wissel met zijspoor naar rechts tbv Amsterdamse Waterleiding periode 1899-1906 en strekte zich uit over de lengte tussen km 22,875 t/m km 23,220.

KM-23,216 Overweg Laan van Leijduin. Beveiligd met wipsluitbomen vanuit houten Blokpost Ldn L 1-A. Stond links van het spoor en was dus van hout en bevatte buiten de blokpostbeambte ook nog een potkachel. Aan de achterzijde was het voorzien van een ,,gemak" oftewel een WC. Een enkele wachterswoning nr-30 is ooit links van het spoor gebouwd, gesloopt ???. Heden ten dage voorzien van groene klaphekjes, door ProRail geplaatst in 2009 ?

Oude situatie t/m 2009. Foto K van Giffen / HUA.


KM-23,725 Overweg Manpadslaan en woning nr-31 links voor de overweg, gebouwd in 1886 en gesloopt in 1992. Zie ook apart hoofdstuk van Mannepad en Woestduin (die laatste was zuidelijk van de overweg, KM-23,800 en had voetbrug bij 23,900).

KM-24,215 Overpad.

KM-24,450 Wissel met zijspoor naar links tbv N.V.Hollandsche-Zweedsche Zaadmaatschappij Hilleshog (gebouw is uit 1928 en is van architect Zietstra). Onbekend wanneer dit zijspoor is verwijderd... 70'er jaren ?

KM-24,575 Schakelstation anno 1926 van architect Schelling, uniek gebouwtje want er zijn er maar 2 van in Nederland (anno 2011) en die andere staat aan de lijn Amsterdam-Haarlem tussen Halfweg en viaduct Rottepolderplein aan de zuidzijde van het spoor. Dit schakelstation staat vlakbij Hilleshog en dus aan de linkerzijde spoorlijn.
Schakelstation zuidwaarts gezien op Open Monu-
mentendag 10 September 2011 [Had-956].
Schakelstation Open Monumentendag 10 September
2011. Noordwaarts gezien [Had-957].

Hoe ziet zo'n gebouw er nu van binnen uit... normaliter verboden gebied, een filmpje op www.frankvanderpol.nl geeft een unieke kijk van binnen!KM-24,740 Blokpost rechts van de spoorlijn, opgeheven en verdere gegevens ontbreken.

KM-24,800 Stalen brug over een (naamloze) sloot...de grens van Heemstede met Bennebroek, stalen balken hebben lengte van ieder 12 mtr. Vernieuwd in 1882.
We zien nu in de verte het voormalige station Vogelenzang-Bennebroek opdoemen, tijd om afscheid te nemen van Heemsteeds grondgebied en volop te gaan genieten van ,,de buren" en ons te laven aan koffie met gebak of anderszins...!!! De Wachtkamer heet deze lunchroom en heeft ook nog eens een aantal andere bedrijven in dit zeer fraaie gebouw van architect Margadant.

In 1935 modernisering Blokstelsel met lichtseinen 2 (normaal open blok) naar Blokstelsel met lichtseinen 3 (normaal gesloten blok).
In 1951 is men vanaf Leiden de boveleidingsportalen gaan vernieuwen.
In 1956 start men met Automatisch Blokstelsel met lichtseinen en is in 1959 operationeel.
In Mei 1975 Post VL (Verkeersleiding) Haarlem opgeheven en alle overwegbomen vervangen door moderne AHOB's (Automatsiche Halve Overweg Bomen).