Periode 1955 t/m heden

Vanaf 1955 t/m 1958 vinden er omvangrijke spoorwerken plaats naar aanleiding van de lange wachtrijen auto's en andere weggebruikers in het begin van de 50'er jaren. Men kiest er voor om een nieuw stationsgebouw te bouwen met verhoogde sporen (strikt genomen haltegebouw maar in de volksmond is stationsgebouw ingeburgerd) en is een van de eerste viaductstations in Nederland; naar een ontwerp van architect Koen van der Gaast.In de verte het station had en voorgrond trambrug op 23 Mei 1956 met kijk naar het zuiden. Foto: LJP Albers uit Abcoude. [had-325]


In de zomer van 1956 start men met het aanleggen van een dubbelsporige hulpbaan aan de westzijde van het kleine station uit 1928; inclusief bovenleiding. Men sloopt de blokpost (BlpH)uit 1911 en zet enkele meter westelijk een nieuwe neer om seinen e.d. te bedienen (herkenbaar aan schuin aflopend dak).De overweg wordt behoorlijk aangepast en vanaf enkele meters zuidelijk van de Pijlslaan in Haarlem t/m Laantje van Alverna/overweg werd de hulpbaan dus aangelegd om ruimte te maken voor het bouwen van het nieuwe stationsgebouw.
Perrons voor deze noodvoorziening lagen in bajonetopstelling;richting Haarlem aan de noordoostzijde (km 21,1) en perron naar Leiden aan de zuidwestzijde(km 21,2) en zodoende werd het Roemer Visscherplein ietwat smaller en deels bouwterrein,de Leidsevaartzijde van het station was bedeeld met directieketen en bouwmaterialen.
Beide zijdes van het spoor hadden houten gebouwtjes als loket cq kiosk. Nederland in opbouw na de Tweede Wereldoorlog gaf dus veel meer autoverkeer en dus was deze nieuwbouw onoverkomelijk.


nieuw en oud 21 april 1958 foto: vd Meene [Had-209]
Opening nieuwe station (Had(2)) was in 2 delen gesplitst-spoor 1 richting Haarlem geopend in weekend 12/13 April 1958 en spoor 2 richting leiden geopend weekend 26/27 April 1958. Na die volledige opening werden blokpost en noodsporen met perrons opgeruimd,wachterswoning nr 28 al gesloopt in 1957 en de trambrug zag de laatste tram op 30 Augustus 1957 en alras begon men toen met verhoging van het spoor en met spoorviaduct voor de toen in aanleg zijnde Randweg en verder noordwaarts nog een fietserstunneltje voor de toen geplande hoogste flat van Haarlem (start bouw in 1960, gereed 1962... beter bekend als Haarlem Hoog). Spoorverhoging had vooral veel invloed aan de noordzijde van het spoor.


Na de opening van het gloednieuwe stationsgebouw is men de grondkeermuren gaan bouwen aan de westzijde en de hellingbaan aan de westzijde gaan realiseren;opmerkelijk is dat oostzijde geen hellingbaan heeft gehad-om toch beneden te geraken had men aan zuidpunten perrons een onbeveiligd overpad aangebracht.
De eerste jaren na opening verlopen vrij rustig. Een in 1959 afgekeurd plan voor een Rijwielstalling aan westzijde vind in gewijzigde vorm toch plaats in 1963 en opent in 1964 haar deuren en bood ook onderdak aan taxibedrijf Jansen wat daarvoor aan Zandvoortselaan nabij Blokpost was gevestigd.

gesloopte trambrug - vd Meene, 21 April 1958 [Had-251]Wachtpost 28 met orgineel puntdak anno 1956 net voor de sloop. Klaas van Giffen [had-192]


Blokpost en noodspoor vana bovenaf gezien, vd Meene,21 April 1958 [Had-249]


Bajonetligging perrons, links nw station...vd Meene 21 April 1958 [Had-247]


Spoorbevoegde foto, vanaf spoorbaan genomen foto, perrons en overkapping... vd Meene 21 April 1958 [Had-248].

De jaren erna gaven een vrij constant beeld van het stationsgebouw tot aan het einde van de 20e eeuw; de NS hief het loket op en verbouwde het tot een Wizzl (winkelen in sneltreinvaart) en opende op 12 December 1997.En dat was meteen de start voor nog meer drastische verbouwingen (vnl in de hal) zoals de eerder verbouwde damestoiletten tot een AKO en die breidde uit in 1998 dmv slopen van muur die zo kenmerkend was voor dit station maar door uitbouw veel meer ruimte bood aan AKO. Bloemenshop Kirsten (www.bloemenshopkirsten.nl) stond met haar bloemen al in 1963 in de hal op diverse plaatsen en startte begin 1999 ook met uitbreiding idem als de AKO en opende de veel ruimere winkelruimte op 5 April 1999. En of er nog niet genoeg verbouwd was ging men ook nog eens in de zomer van 1999 aan beide zijdes liften bouwen en dus stukje van perronoverkapping gesloopt voor toegang liften. Bij die werkzaamheden stuitte men aan westzijde op intact zijnde trappartij van station uit 1928 en aan oostzijde stuitte men op bijvulpunt van huisbrandolie (aan deze zijde van het station is de stookruimte gevestigd). Ook de wachtruimtes boven werden van lieverlee ontdaan van al het fraais zoals de formica tafel en de fraaie krukjes en de banken....kuipstoeltjes in de blauwe kleur kwamen er voor in de plaats,ook fraaie lampen werden verwijderd in de loop der jaren. Beide perrons werden in 1998/1999 ontdaan van originele banken en stalen zwarte banken ervoor in de plaats. Veel meer gedetailleerde wetenswaardigheden in Haltegebouw (dat houdt dus ook de perrons in, de overkapping, de wachtruimtes, de trappartijen, de verbouwingen, loketruimte enz).
Rond de eeuwwisseling is het even rustig met verbouwingen.... Rijwielshop met taxicentrale is in najaar 1992 geen taxicentrale meer en wordt dan heringericht en krijgt in 1993 een andere personeelsbezetting. In 1997 werd er aan de zuidzijde nieuw gebouw gebouwd wat naadloos aansloot op het oudere gebouw en is in 2007 grotendeels geautomatiseerd met 2 nieuwe entrees aan de westzijde. Meer details zie Rijwielstalling.

In 2002 sluit de AKO haar deuren voorgoed en ruimte staat jarenlang leeg-de oostzijde in de hal wordt verbouwd tot een chemisch toilet najaar 2002 en opent vroeg in 2003. Leegstaande ruimte wordt diverse malen gebruikt als verkiezingruimte maar in najaar 2008 wordt het broodjeszaak Azzurro...echter met Kerstdagen 2008 weer leeg. Vanaf Januari/Februari 2009 is het een succesvolle lunchroom genaamd Teestie (www.teestie.nl) en de Wizzl in de hal wordt in Mei 2009 omgedoopt tot Kiosk. Van de laatste recente jaren wordt dit verhaal een soort logboek van het station en gaat verder met vermelding van jaartal en maand diverse gebeurtenissen/verbouwingen/aanpassingen/kaartautomaten en meer. Geniet van de vele foto's van de nieuwbouw van het station en de verbouwingen net voor de eeuwwisseling.