Periode 1925 - 1955....

Vooral in de eerste jaren (1925-1935) gebeurt er ontzettend veel op en rond het spoor. De gemeentes Heemstede en Bloemendaal wilden wel eens een nieuwe definitieve halte daar men uitbreidingsplannen had aan beide zijdes van de spoorlijn; men diende een aanvraag in bij het Rijk en de kosten werden door de gemeentes betaald. Die samenwerking in meerdere opzichten is heden ten dage nog steeds te zien in de stationsnaam : Heemstede-Aerdenhout.HUA, zomer 1928, station in aanbouw. [had-265]


Aan de westzijde van het spoor begint men met huizenbouw richting de grens met Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) en zo ontstaan onder andere het Roemer Visscherplein en diverse zijstraten (zie ook west.stationhad.nl) en ook de Zandvoortschelaan aan beide zijden van het spoor ontwikkelde zich in die jaren vrij snel met zowel woningen als winkels. Aan de oostzijde van het spoor (het dorp Heemstede dus) ging die ontwikkeling ook aan de gang en bijvoorbeeld de P.C.Boutenskade was voorzien van woningen in 1931 (zie ook oost.stationhad.nl).


HUA, 50er jaren. [had-195]


Ten tijde van de bouw van de nieuwe halte Heemstede-Aerdenhout verscheen er zelfs een waar Hotel aan de westzijde waar nu Asian Delights is gevestigd, dat de gemeentes en de spoorwegmaatschappij HIJSM (later NS) er een groot vertrouwen in hadden. Voorts was het van cruciaal belang dat de spoorlijn Haarlem-Leiden onder de draad kwam oftwel werd voorzien van bovenleiding en dus een elektrificatie die snellere treinen opleverde en dus meer treinen per uur bediende.


Prentbriefkaart begin jaren 50... HUA.


Prentbriefkaart 1955. HUA


Dit alles bij elkaar gaf in die jaren een veelvoud aan nieuwe zaken en dat was nog niet alles....de gemeentegrens van Heemstede kwam per 1 Mei 1927 precies onder de trambrug (uit 1899) te liggen...was eerst ten noorden van de overweg Pijlslaan (nu dus Haarlem). Met de bouw van de nieuwe halte Heemstede-Aerdenhout (in eerst instantie nog zonder streepje ertussen!) komt ook de architecht H.G.J. Schelling in beeld. Opvallend aan de plattegronden van deze gebouwtjes is dat de oostzijde ruimer is bemeten dan de oostzijde...westzijde had een loketje in zuidelijke gebouwtje; de gebouwtjes bij de overweg Zandvoortschelaan waren onderling verbonden met een perrontunneltje. De zojuist vernoemde gebouwtjes hadden aan de noordzijde opschriften: westelijk deel=Heemstede en oostelijk deel=Aerdenhout. Van architect Schelling is nog aardig wat bewaard gebleven qua stations en het meest vergelijkbare station is dat van Putten.


Delen van bestektekeningen (Bron: Het Utrechts Archief) [Had-757 + Had-756]


In 1931 verschijnt er aan de westzijde een houten gebouwtje zijnde VVV alsmede verkoop van kranten en tijdschriften van de Amsterdamsche Kiosk Onderneming (AKO).

De rust keert een beetje weer in de 30'er jaren als de electrificatie en de woonwijken en de halteaccomodatie goed draaien. De Tweede Wereldoorlog gaf een weinig verwoestend beeld voor de halteaccomodatie en de nog steeds aanwezige dubbele wachterswoning nr 28. Er was echter wel een rij huizen gesloopt aan het spoor in de Constantijn Huygenslaan-de Duitse bezetter wilde ruim zicht over het spoor en dus gesloopt in 1944.Diverse straten ten westen van het station hebben groete betonblokken en prikkeldraadversperringen zien verschijnen en gelukkig weer zien verdwijnen in de loop van 1945 toen de Tweede Wereldoorlog was geeindigd.
Na die oorlog herneemt Nederland zich weer vrij snel en schades worden hersteld en het land bouwt zich weer op en het verkeer werd steeds drukker en drukker en zo ook bij de overweg Zandvoortschelaan. Foto's laten dit beeld duidelijk zien en meerdere partijen wensen hierin verandering (Gemeente Heemstede, Gemeente Bloemendaal, Nederlandsche Spoorwegen e.a.) en dat resulteerde in de beslissing om de huidige halteaccomodatie te slopen en er een nieuw gebouw neer te zetten met een spoorwegviaduct....vanaf 1955 gaat dat draaien en wordt dus vervolgd in periode 1955-heden.


       
Foto uit Het Utrechts Archief anno 1953 [had-63] / Met dank aan cafe De Heerlijkheid. Muizenneus uit 1951 [had906].