Stopplaats Mannepad / Woestduin

Stopplaats Mannepad is in 1884 geopend bij Wachtpost 32 en had de perrons tegenover elkaar ten noorden van de overweg.
Met het oog op de paardenrennen op het nabijgelegen landgoed Woestduin was er vraag naar een stop van de trein-enkele jaren ervoor was de stopplaats Zandvoortschelaan gesloten en die zogenaamde leegte werd met deze stopplaats deels opgeheven. In 1902 is het ,,verbouwd" tot een halte met de beide perrons aan de zuidzijde van de overweg en met een houten voetbrug waren de perrons met elkaar verbonden en opende op 1 Mei 1902 onder de naam van Woestduin (afkorting=Woe). De Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Woestduin moest hiervoor ieder jaar 100 gulden betalen voor een periode van 20 jaar (dus tot in 1921) aan de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij.

In 1909 werden de paardenrennen via weddenschappen verboden op de zondagen door de Gemeente Bloemendaal (hun grondgebied, de halte lag (en ligt) op grondgebied van Heemstede) en de populariteit van die paardenrennen werd al snel minder. Rond 1921 is de paardenrenbaan opgeheven en was er weinig of geen gebruik meer van die halte, opmerkerlijk is dan ook dat er in 1924 nog een nieuwe abri werd geplaatst.


Hier afbeelding Mannepad anno 1842, dus nog geen stopplaats. Wel te zien de wachter met witte vlag ten teken dat het spoor vrij is. (Bron: van Geffen)


Leidsch Dagblad, 21/08/1902 HUA / Leidsch Dagblad 25/02/1905 HUA


Tekening... (klik) het origineel dus uit 1912


Tekening... (klik) het origineel dus uit 1912


Hier de halte Woestduin in 1915 met een passerende sneltrein. (verzameling Stichting Rail Publicaties)


Woning 32 in 1992 gesloopt. Foto anno 1985 door J. Stolwijk.


Briefuitwisseling sloopvergunning 1986


Briefuitwisseling sloopvergunning 1986


De Heemsteder, 26-1-2000


De Heemsteder 16-8-2000


De Heemsteder 5-7-2000


De Heemsteder 28-8-2000


Halte Woestduin is gesloten op 6 Oktober 1928 en tegelijkertijd opende de halte Heemstede-Aerdenhout verder noordwaarts, dus de ene opgeheven en de ander geopend. Wachterswoning gesloopt in de 90'er jaren De overweg in kwestie is helaas minder goed bekend bij diverse hulpdiensten en bij de spoorwegen; zogenaamde ,,springers" zijn in bepaalde periodes van het jaar erg actief (springers=mensen met zelfmoordneigingen). In Januari 2000 komt de overweg in het nieuws in verband met de beveiliging..oftwel het ontbreken er van...de met knipperlichten beveiligde overweg ging het nieuws in met de somma van 35.000 gulden om er een Automatische Halve Overweg Bomen (AHOB) van te maken en ook nog eens extra lantaarnpalen en de overweg is breder gemaakt. Ook de straat is voorzien van opstelvakken.


zaterdag 20 Augustus 2011


zaterdag 20 Augustus 2011


zaterdag 20 Augustus 2011


zaterdag 20 Augustus 2011