Literatuur / Bronnen

Het station van vd Gaast door A.Barnhard, In Forum 1984 nr-4 pagina 152 t/m 157

K vd Gaast Overpeinzingen van een stationsarchitect uit: Bouw 1964 nr 18 pagina 622 t/m 624

Onderdoorgangen en nieuw station Heemstede-Aerdenhout Spoor en Tramwegen 22 Mei 1958 pagina 173 t/m 176

Spoorwegen in Heemstede naderen hun voltooiing Spoor en Tramwegen 1958 nr 8 pagina 129

Nieuwe stations van de Nederlandse Spoorwegen Katholiek Bouwblad 1964 nr 26 pagina 606 t/m 619

Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998 van ir. C. Douma (Had=blz 78.79) Walburg Pers, ISBN 90.5730.009.5 (1998) Spoortocht langs oude en nieuwe stations-Noord- en Zuid Holland en Flevoland (Had=blz 46/47) Marinus Vermooten en Teun Smit. Kon.Bibliotheek Den Haag/Uitgave De Kempen pers uit Hapert. ISBN-90.70427-63X (1989) Stationnementen, oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden (Had=fotonummer: 257/blz 129) Victor Lansink. Europese Bibliotheek te Zaltbommel, ISBN 90.288.3518.0 (2001)
Van dÉenhonderd Roe naar Lombardijen 125 jaar stations in beeld (Had=blz niet genummerd!!!!!!) Marie Anne Aseelberghs. Kruseman Uitgevers Den Haag uit 1968. Geen ISBN nr !!!! Heemstede een nieuwe Heerlijkheid in ontwikkeling 1950-1980 (Had=blz 42) Hans Krol en Michiel Bakker. Aprilis Uitgeverijen ISBN 978.90.5994.237.0 (2008) Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels van de Heerlijkheid (Had/Hotel Boekenroode blz 65, projectnr=42) Vereniging Oud Heemstede Bennebroek (2004)
Focus op Heemstede (Had=blz 40,41 en 42) Hans Krol. Europeseche Bibliotheek Zaltbommel ISBN 90.288.3539.3 (2001) Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven(deel 1). Door ir. J.W. Sluiter e.a. Derde en geheel herzien druk, 2002, Uitgeverij Matrijs,utrecht/NVBS/Prins Bernhard Cultuurfonds. ISBN 90 5345 224 9. O.a.officiele ingangsdatum electrische tractie Oude Lijn deel Haarlem-Rotterdam DP (blz.103),nummering spoorlijnen(Oude Lijn=101), (blz 212) lijn ten noorden van Had.Ook het beginpunt Oude Lijn (blz.228)....en nog veel meer ! Een eeuw Heemstede, verrassend veranderd. Een uitgave van de Gemeente Heemstede,samengesteld door Pierre Bussen en geschreven door Cees Raateland. Uitgeverij Schuyt & Co,Haarlem,1999. Geen ISBN-nr ! Heeft foto's van Oostzijde station..blz 12 t/m 19,ook 56/57. Stationsfoto's;blz 8,9,10 en 11.
Heemstede in oude ansichten deel 1 (Had=blz 87,88,99) Europesche Bibliotheek Zaltbommel / Cees Peper. ISBN-90.288.3750.7 (1997 (herduk uit 1971)) Heemstede in oude ansichten deel 2 (Had=blz 85,86,87,88) Europesche Bibliotheek Zaltbommel / Cees peper ISBN-90.288.3751.5 (1989 (herdruk uit 1978) Heemstede in beeld, van 1900 tot nu. Samengesteld door Hans Krol,bibliothecaris van Heemstede. 1993. Uitgave Het Streekboek, ISBN D/1993/3926/08 Interessante bladzijdes ivm station en trambrug en Oost en West...30,31,68,102,119.
Oud Heemstede in beeld (1900-1950),samengesteld door Hans Krol,bibliothecaris van Heemstede. 1991. Uitgave: Het Streekboek D/1991/3926/08 Interessante bladzijde ivm station=blz 30 De Collectie; Bijzondere stationsgebouwen in Nederland Tekst=Crimson Architectural Historians,Urban Fabric,foto's=Rob 't Hart,NAi Uitgeverij Bureau Spoorbouwmeester ISBN 978 90 9662 648-8 Uit 2009. Had bladzijde = 84,85. Een door Germain Adriaan samengesteld boek uit bronnen van wikipedia en andere. Het bevat 96 pagina's en is op 12 augustus 2011 uitgegeven door Brev Publishing. ISBN-10: 6136575078 ISBN-13: 978-6136575070